Michał Niziałek

Kierownik Blacharni i Lakierni

Jakub Kmieciak

Z-ca kierownika Blacharni i Lakierni

Bartek Pitkiewicz

Doradca Blacharni i Lakierni

Sandra Laskowska

Doradca Blacharni i Lakierni

Marcelina Kępka

Specjalista ds. windykacji

Michał Pasiński

Doradca Blacharni i Lakierni