Michał Niziałek

Kierownik Blacharni i Lakierni

Jakub Kmieciak

Z-ca kierownika Blacharni i Lakierni

Bartek Pitkiewicz

Doradca Blacharni i Lakierni

Igor Domański

Doradca Blacharni i Lakierni

Michał Pasiński

Doradca Blacharni i Lakierni