Nowe zasady podatkowe zaczną obowiązywać już za 30 dni!


Dotyczą przede wszystkim ograniczenia możliwości zaliczania rat leasingowych do kosztów podatkowych w przypadku leasingu samochodów o wartości netto przekraczającej 150 tys. zł. Jeśli wartość samochodu nie będzie przekraczać tej kwoty, ograniczenie nie będzie stosowane.

Czy dla podpisanych już umów leasingu coś się zmieni?

Nie, pod warunkiem, że umowa nie ulegnie zmianie bądź odnowieniu po 31 grudnia 2018 r.

Do kiedy muszę podpisać umowę leasingu, aby korzystać z obecnych warunków podatkowych?

Do końca 2018 r. Jednak jeśli wartość samochodu, nie będzie przekraczać 150 tys. złotych, zawarcie umowy leasingu w 2019 r. nie wpływa na zakres prawa do zaliczenia rat leasingowych do kosztów podatkowych.

Jak długo będę mógł korzystać z warunków zapisanych w umowie leasingu?

Jeśli umowa leasingu bądź najmu zostanie zawarta do 31 grudnia 2018 r., obecne zasady podatkowe będą mogły być stosowane do końca trwania tej umowy. Umowy zawarte do końca roku będą korzystały z preferencji podatkowych pod warunkiem, że od 01.01.2019 do końca trwania umowy nie będą miały miejsca żadne zmiany w umowach.

Czego dotyczy limit 150 tys. złotych przy umowach leasingu?

Limit ten będzie dotyczył rat leasingowych – ale tylko w części stanowiącej spłatę ceny pojazdu (innymi słowy, nie będzie dotyczył odsetkowej części rat, ale spłaty części kapitałowej). Kwota raty będzie mogła być zaliczona do kosztów podatkowych z zastosowaniem następującej proporcji: 150.000 / wartość pojazdu. Czyli jeśli pojazd jest warty 200 tys. złotych po zastosowaniu powyższej proporcji 150.000/200.000 = 0,75, do kosztów będzie można zaliczyć jedynie 75 proc. raty leasingowej

Jak będę rozliczał raty leasingu za samochód o wartości powyżej 150 tys. złotych jeśli zawrę umowę leasingu do końca tego roku?

Jeśli umowa leasingu bądź najmu zostanie zawarta w tym roku, raty leasingowe (czynsz najmu) będą zaliczane do kosztów podatkowych na dotychczasowych zasadach niezależnie od wartości pojazdu – raty (czynsz) nie będą objęte żadnym ograniczeniem. Warunkiem jest, że umowa taka nie może być zmieniona / odnowiona po 31 grudnia 2018 r.

Jak będę rozliczał raty leasingowe za samochód o wartości powyżej 150 tys. złotych jeśli zawrę umowę leasingu po 31 grudnia 2018?

Wartość netto rat (powiększona o nieodliczony V AT) w części dotyczącej spłaty kapitału nie będzie stanowiła kosztu uzyskania przychodu w proporcji, w jakiej 150.000 zł pozostaje do wartości samochodu. Przykładowo, jeśli samochód będzie wart 200.000 zł netto, do kosztów będzie można zaliczyć 75% części kapitałowej raty leasingowej, a w przypadku samochodu o wartości 300.000 zł – 50% części kapitałowej raty leasingowej.

 

Więcej informacji o finansowaniu możecie uzyskać u naszych doradców w salonach przy ul. Szczecińskiej 36/38 w Łodzi. Oferty samochodów z wyprzedaży rocznika 2018 znajdziecie zawsze na naszej oficjalnej stronie.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here